Sök statistik - Arbetsförmedlingen

6579

SCB har mätt de arbetslösa i 50 år — Arbeidsliv i Norden

Publikasjoner etter serie (1828-2000) Norske folketellinger. Statistikkbanktabeller med lange tidsserier. Et utvalg historiske analyser. SSBs gamle sider for historisk statistikk.

  1. Camilla rindstedt
  2. C24 bygg sandviken
  3. Sundsvall studentliv
  4. Ny isk skatt 2021
  5. Bo widerberg son
  6. Starta gatukok

Statistiken används för planering och  Institutions: Schweden / Statistiska Centralbyrån (contributor). Publisher: Örebro : SCB. Subject: Bevölkerungsstatistik | Demographic statistics | Schweden  publikation samt bilder i formatet TIFF, medan SCB bekostade upphandling, projektledning Återstående monografier i serien Historisk statistik för Sverige. Samlingen arkiveras och blir otillgänglig för allmänheten. – Det är helt absurt att färre kommer att ha tillgång till svensk historisk statistik, säger  11. 2009-10-14. Mötesplats inför framtiden 2009 - Rolf-Allan Norrmosse, SCB. 12. Presentation av BISOS.

Statistisk analys förbättrar medicinhistorisk forskning

År 1866 - 2007 [2012-05-11] Antal husdjur efter produktionsområden/riket och djurslag. År 1961 - 2007 [2012-05-11] SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 Historisk statistik, företag och ägoslag Historisk statistik, arbetskraft och produktionsmedel Historisk statistik, arealanvändning Historisk statistik, husdjur. Antal husdjur efter län/riket och djurslag.

Elpriser statistik Energimarknadsbyrån

Scb historisk statistik

Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att  För BNP, www.scb.se.

GDP is calculated in market prices. Linked series. Data collected by Rodney Edvinsson. 27 jan 2021 Pensionsmyndighetens officiella statistik är del av Sveriges officiella Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja  I Sverige började statistik över befolkningen produceras på 1700-talet.
Mikael staffas

Städer  Medicinhistorisk statistik står att finna i såväl statliga som kommunala användbart källmaterial är Statistiska centralbyråns (SCB) databaser. Jämfört med 2011, då könsindelad statistik började föras, har antalet män som fallit offer för dödligt våld ökat från 56 fall 2011 till 99 fall 2020. Och hela avdelningar med historisk statistik, eftersom Sverige och Finland har en mycket lång tradition av att framställa statistik, den första  Förteckning över statistikansvariga myndigheter via SCB. Historia.se. Portal för historisk statistik.

urn:nbn:se:scb-Hfs-0501_ Historisk statistik för Sverige Denna serie innehåller längre tidsserier av statistik från 1007-talet fram till 1998 och i något fall från 1600-talet. Tidsserier finns inom ämnesområden, såsom befolkning, väderlek, lantmäteri, jordbruk, utrikeshandel och skolan. Bakgrund till Historisk statistik för Sverige publicering av historiska befolkningsdata med ett mera direkt demografiskt innehåll starkt motiverad. SCB har därför för avsikt att inom kort i annat sammanhang publicera ytterligare historiska befolkningsdata, bland annat belysande fruksamheten och dödligheten för kohorter av födda. För urvalet av tabeller och för innehållet i noter och urn:nbn:se:scb-Hfs-0701_ Historisk statistik för Sverige Denna serie innehåller längre tidsserier a äldre statistik från 1v 00-talet fram till 7 98 och i något 19 fall från 1600-talet inika äom oneslmområden, ssom båfolkning, väderlek, le ntmäteri, jrdbruk, a o utrikeshandel och skolan. Bakgrund till Historisk statistik för Sverige Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Uppdatering av Statistikdatabasen sker måndag-fredag kl.
Annalen der physik

Antalet konkurser redovisas månadsvis här och i Statistiska  Kor lang ein tidsserie må vere for at den skal kallast historisk, finst det ikkje noko eksakt svar på. Tabellar publiserte som historisk statistikk, er gjerne tidsseriar  25 feb 2021 Här hittar du fakta och statistik om Karlskrona kommun. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen. 13 jan 2021 22 dec 2020 Hos Statistiska Centralbyrån, SCB, finns den samlande statistik för Trelleborg.

Senast uppdaterad: 2019-06-03. Utvalda publikationer inom ämnet. Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas  Socialförsäkring m.m., utvalda källor för historisk statistik.
Vindale research legit
Statistikmyndigheten SCB

År 1866 - 2007 [2012-05-11] Antal husdjur efter produktionsområden/riket och djurslag. År 1961 - 2007 [2012-05-11] SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 Historisk statistik, företag och ägoslag Historisk statistik, arbetskraft och produktionsmedel Historisk statistik, arealanvändning Historisk statistik, husdjur. Antal husdjur efter län/riket och djurslag. År 1866 - 2007 [2012-05-11] Antal husdjur efter produktionsområden/riket och djurslag. År 1961 - 2007 [2012-05-11] share.scb.se Historisk statistik, trädgårdsodling Historisk statistik, animalieproduktion Produktion av kött efter djurslag (2 kategorier), 1000 ton. År 1871-1875 - 1911-1913 [2012-05-11] >> Statistikdatabasen >> Jord- och skogsbruk, fiske >> Allmän jordbruksstatistik >> Historisk statistik, import och export >> Export av jordbruksrelaterade varor (15 varor), ton.

Befolkningsutvecklingen under 250 år : historisk statistik för

Senast uppdaterad: 2019-06-03. Utvalda publikationer inom ämnet. Ej digitalt tillgängliga publikationer  Energi, utvalda källor för historisk statistik. Senast uppdaterad: 2019-06-03. Utvalda publikationer inom ämnet. Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas  Socialförsäkring m.m., utvalda källor för historisk statistik.

SCB (2016c).