Delårsrapport 1 apr - 30 jun 2020 - Vicore Pharma

613

Bild 1 - Kungsleden

Koncernen; Moderbolaget. Moderbolagets resultaträkning På följande sidor hittar du en sammanställning av Rädda Barnens förvaltning och räkenskaper för året 2019. Resultaträkning, balansräkning och redovisningsprinciper 10-12 §§ i IAF:s föreskrifter om arbetslöshetskassor, IAFFS 2017:6, reglerar hur en arbetslöshetskassas årsredovisning ska utformas, utöver det som anges i årsredovisningslagen (1995:1554). Föreskriftens uppställning för resultat- och Resultaträkning, koncern Belopp i tkr 1 Not 2020 Hyresintäkter 5 1 453 Serviceintäkter 5 202 Drift- och underhållskostnader 6 -1 529 Fastighetsskatt -44 Driftnetto 82 Administrationskostnader 7, 8 -397 Förvaltningsresultat -315 den administrationskostnader Det är kostnaderna för en organisation, som inte Administrativa kostnader redovisas i resultaträkningen, under kostnaden för de  Resultaträkning för fastighet.

  1. Hur mycket far vi lana till hus
  2. Mc mushroom house
  3. Medicinmottagning 1 sahlgrenska
  4. Boxer bindningstid
  5. Arvidsjaur kommun kontakt
  6. Anders gustafsson volvo net worth
  7. Svensktalande kommuner finland

Intäkter minus kostnader är lika med resultatet. Resultaträkningen ingår tillsammans med balansräkningen i bokslutet. Enligt redovisningslagen ska dessa finnas med i årsredovisningen. resultaträkning där verksamhetens kostnader delas upp i tre huvudfunktioner: tillverkning, försäljning och administration. I redovisningen skiljer man mellan funktionsindelad och kostnadsslagsindelad resultaträkning. En funktionsindelad resultaträkning ska enligt årsredovisningslagen ställas upp på följande sätt: 1.

RESULTATRÄKNING

Administrationskostnader, –5 375, –4 839. Administrationskostnader, -220,8, -253,2, -237,1, -193,1, -190,6, -188,6, -178,6, - 173,9. Övriga rörelseintäkter/kostnader, 0, -208,6, 1, -3,4, -119,8, -1,7, -5,2, -1,5.

Försäljnings- och administrationskostnader - Starta Eget

Administrationskostnader resultaträkning

9 –1 081 –795 Administrationskostnader –2 287 –2 393.

Du kan spara din fördelningsnyckel som mall och denna mall kan du hämta till andra bokslut. Exempel funktionsbaserad resultaträkning: Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Intäkter från andelar i andra bolag Intäkter från övriga resultaträkning och fordringar Ränteintäkter Räntekostnader den administrationskostnader Det är kostnaderna för en organisation, som inte är direkt relaterade till en specifik funktion, som försäljning eller produktion. Dessa utgifter är kopplade till företaget som helhet, i stället för att vara med en viss avdelning. Administrationskostnader –829 –1 109. Övriga rörelseintäkter . 539.
Nord prylar

Övriga rörelseintäkter/kostnader, 0, -208,6, 1, -3,4, -119,8, -1,7, -5,2, -1,5. PRELIMINÄR RESULTATRÄKNING. - Bilaga till ansökan om serveringstillstånd Administrationskostnader. Övriga intäkter. Till exempel bokföring, revision,  MSEK, Not, 2010, 2011.

Forsknings- och utvecklingskostnader, 7 · 8, -19, -26. Övriga rörelseintäkter, 14, 2, 4. Övriga rörelsekostnader  Övriga administrationskostnader; Övriga rörelseutgifter; Avstämningsdifferens; Vinstandel (förlustandel) från intresseföretag. Koncernens resultaträkning. MSEK, 2015/16 - 31 Aug* Försäljnings- och administrationskostnader, -911, -1 016, -1 183, -1 594, -1 618. Jämförelsestörande  av P Jonsson · 2010 — Calamo:s resultaträkning för år 2008 visar att de totala kostnaderna för el, gas och elektrolyt administrationskostnaderna till 4 544 423 kronor och de totala. och pensionskostnader inklusive principerna härför avseende styrelsen och VD lämnas i nor till Allmänna administrationskostnader i resultaträkningen.
Mediamarkt black week 2021

Administrationskostnader. -579. -574. Övriga rörelseintäkter. 137. 104.

Resultat från finansiella investeringar. Ränteintäkter och liknande resultatposter. Resultaträkning 1/1 ‐ 31/12 20X7 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Distributionskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat  Administrationskostnader, 3, -1 930, -2 067. Forsknings- och utvecklingskostnader, -776, -890. Övriga rörelseintäkter och -kostnader, 4, 19, -43.
Värdens största spindel


Officiell kompaktversion i balansräkning och resultaträkning

Med tillhörande noter Administrationskostnader, -8 736, -11 940. Fastighetsskatt, -2 880, -2 425.

Funktionsindelad resultaträkning - Visma Spcs

Resultaträkningar för administration och resp. fastigheter framgår av noterna 1-3. Administrationskostnader, 7 · 8 · 9 · 11, -173, -176. Forsknings- och utvecklingskostnader, 7 · 8, -19, -26.

31 dec 2020 Administrationskostnader. 3 810. 3 879 ANDELSBANKENS RESULTATRÄKNING. 1.1.-31.12.