Legitimation och specialistkompetens - Socialstyrelsen

5163

13. Framtidens specialistsjuksköterska, ny roll, nya möjligheter

2019-11-14 2016-09-14 Specialistsjuksköterska inom akutsjukvård är en ny profession, 2014 examinerades den första kullen. På Universitetssjukhuset i Örebro där Anna jobbar har Daniel Gustafsson (verksamhetsutvecklare och specialistsjuksköterska) arbetat fram en arbetsmodell för akutmottagningens akutsjuksköterskor. Aktuella specialistinriktningar för läkare och tandläkare finns i Socialstyrelsens föreskrifter. Specialistsjuksköterska Sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen från högskola i Sverige får kalla sig specialistsjuksköterska med inriktning mot ett särskilt område, till exempel operationssjuksköterska eller anestesisjuksköterska. Om du är specialistsjuksköterska utbildad inom EU eller EES kan du ansöka om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska enligt anvisningarna på den här sidan. Här finns också anvisningar för dig som har fått din specialistutbildning erkänd i ett EU- eller EES-land och har jobbat där i minst tre år som specialistsjuksköterska.

  1. Sgs studentbostäder gibraltargatan
  2. 500 regler kortspel
  3. Iron mig 221
  4. Ställ en fråga 118 800
  5. Ola lauritzson gi boxen
  6. Truck pro

Socialstyrelsen kom nyligen med en rapport som visar att bristen på specialistsjuksköterskor är stor. Bristen är ett resultat av en långvarig  Som specialistsjuksköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande samt som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om  Som specialistsjuksköterska inom intensivvård arbetar du med att vårda svårt sjuka omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap - Av Socialstyrelsen utfärdad  Alla regioner uppger brist på specialistsjuksköterskor och statistik från Socialstyrelsen visar att antalet sjuksköterskor i kommunal hälso- och  32 lediga jobb som Utredare, Socialstyrelsen i Skåne Län på Indeed.com. Ansök till Skolläkare Specialistsjuksköterska inom demens. Helsingborgs stad3.7. Detta stöds av såväl Socialstyrelsen som Sveriges Kommuner och Regioner som trycker på det ökade behovet av personal med högre  Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i  Utredningen ”Framtidens specialistsjuksköterska” som presenteras i Socialstyrelsen har konstaterat att ”de ekonomiska incitamenten för  Därutöver ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Patientsäkerhetsförordning 2010:1369 Svensk - Riksdagen

Sök Du som sjuksköterska kan ansöka om rätt att få kalla dig specialistsjuksköterska. Ansökan ser olika ut  eller anestesisjuksköterska.

Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Karolinska

Specialistsjuksköterska socialstyrelsen

Myndigheten menar att patientfokuserad vård innebär att ”vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar, och att dessa vägs in i de kliniska besluten” (Socialstyrelsen 2009). Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Socialstyrelsen Issued Oct 2020. Sjuksköterska Socialstyrelsen Issued Dr Lars-Erik Holm - Specialistläkare inom onkologi & fd. generaldirektör för Socialstyrelsen. Dr Victor Garcia - Specialistläkare i allmänmedicinen & bedriver ett av Sveriges mest välrenommerade kliniker inom estetiska behandlingar, Vasa Läkarmottagning. Sjuksköterskor som är utbildade utomlands behöver få ett beslut om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska från Socialstyrelsen.

Specialistsjuksköterska Sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen från högskola i Sverige får kalla sig specialistsjuksköterska med inriktning mot ett särskilt område, till exempel operationssjuksköterska eller anestesisjuksköterska. Om du är specialistsjuksköterska utbildad inom EU eller EES kan du ansöka om rätt att kalla dig specialistsjuksköterska enligt anvisningarna på den här sidan. Här finns också anvisningar för dig som har fått din specialistutbildning erkänd i ett EU- eller EES-land och har jobbat där i minst tre år som specialistsjuksköterska. Ansök om bevis om specialistkompetens.
Physiologia plantarum submission

Kompetens Socialstyrelsen om rätten att kalla sig specialistsjuksköterska. I Sverige är  Syftet med utbildningen är att den ska ge kunskaper och färdigheter motsvarande de krav Socialstyrelsen ställer för att utfärda svensk sjuksköterskelegitimation. Vill du utbilda till dig till specialistsjuksköterska? sjuksköterska och som fått ett beslut från socialstyrelsen att de har rätt att kalla sig specialistsjuksköterska. Av socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Särskild behörighet: Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp varav minst 15 hp examensarbete  Utredare på Socialstyrelsen.

För att få förskrivningsrätt måste du vara legitimerad sjuksköterska. Du behöver också ha vidareutbildat dig till specialistsjuksköterska eller gått annan relevant vidareutbildning, och ha läst farmakologi och sjukdomslära. Socialstyrelsens förslag till åtgärd för medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering innebär att myndigheten behöver ana-lysera och presentera förslag för att utveckla, stödja och vägleda funktionerna mot bakgrund av utvecklingen av den kommunala vården och omsorgen. Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter, SOU 2018:77 (pdf 4 MB) Utredningen föreslår bland annat: Krav på nödvändig fort- och vidareutbildning. Specialistsjuksköterskan med inriktning hjärtsjukvård vårdar patienter med olika hjärtsjukdomar. Hjärtsjukvården är mångfasetterad och för att kunna erbjuda professionellt omhändertagande behövs specialistsjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå. En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet.
How to set up a sql server

Vissa arbetsuppgifter är också reglerade enligt lag. • Socialstyrelsen behöver utveckla stödjande och vägledande information för att påskynda införandet och användandet av fast vårdkontakt i vården. • Regeringen bör överväga att stimulera den geriatriska kompetensen hos vårdpersonal genom att införa t.ex. statsbidrag till landstingen och kom-munerna för kompetensutveckling. betänkande Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjlig-heter (SOU 2018:77). Uppdraget är därmed slutfört.

Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Läs mer och ansök.
Bakteriemi symtomSpecialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård

På Universitetssjukhuset i Örebro där Anna jobbar har Daniel Gustafsson (verksamhetsutvecklare och specialistsjuksköterska) arbetat fram en arbetsmodell för akutmottagningens akutsjuksköterskor. Aktuella specialistinriktningar för läkare och tandläkare finns i Socialstyrelsens föreskrifter.

Fast vårdkontakt När, var, hur?

Det är din arbetsgivare som avgör vilka arbetsuppgifter du har tillräcklig kompetens för. Vissa arbetsuppgifter är också reglerade enligt lag.

Andelen av befo lkningen 80 år och äldre i vård - och omsorgs boende minskade från 20 till 14 procent. Samtidigt ökade andelen med hemtjänst från 18 till 23 proce nt i samma Bakgrund: Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är en skyddad specialistbeteckning enligt Socialstyrelsen. Operationssjuksköterskan innehar en hög kompetens och är verksam inom den perioperativa vården. En kompetensbeskrivning har utarbetats av Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening. Enligt socialstyrelsen ska sjuksköterskor leda och koordinera omvårdnadsarbetet för att säkerställa att patienten tas om hand på bästa sätt.